IbadahMuamalah

Harta Simpanan, Haruskan Dikeluarkan Zakatnya?

Pertanyaan:

Apakah benar harta simpanan yang berupa perak dan emas, permata dan uang saja yang dikeluarkan zakatnya, sedang harta simpanan yang berupa harta yang tidak bergerak seperti tanah tidak harus dizakati? (Irsyad J. Perintis Kemerdekaan No. 1 Banjar, Jawa Barat).

Jawaban:

Yang nama harta simpanan baik berujud emas, perak atau tanah kalau memang tujuannya sebagai harta simpanan yang harganya akan selalu naik, perlu dizakati. Barang tidak bergerak yang tidak perlu dizakati itu kalau memang dipergunakan sebagai memenuhi keperluan sehari-hari, seperti rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk keperluan sehari-harinya dan sebagainya. Sedang tanah yang ditanami, perlu dikeluarkan zakat hasil tanamannya, rumah yang disewakan perlu dizakati hasil sewaannya, mobil yang disewakan, dikeluarkan zakat hasil sewaannya yang terkumpul selama satu tahun.

Baca juga:  Junub Sesudah Waktu Subuh, Bolehkah Berpuasa?

Related Articles

One Comment

  1. Assalamu’alaikum,saya ingin bertanya apakah hukumnya gadai apakah termasuk riba atau bagaimana mohon penjelasannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button