Shalat arbain

  • Ibadahhukum shalat arbain

    Hukum Shalat Arbain

    Pertanyaan: Di  dusun  kami  ada  kebiasaan  masyarakat  mengerjakan  sholat  40  waktu dengan berjama’ah dimulai dan tanggal 20 Sya’ban sarnpai dengan…

    Read More »
Back to top button